กัญชา..กับภาวะความเครียด

You are here:
< All Topics

ปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีคุณภาพดีพอ ที่จะยืนยันประสิทธิภาพในการรักษาโรคทางจิตเวช ในทางกลับกันพบว่า อาจจะส่งผลเสียต่อการดำเนินโรคด้วย

โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มโรควิตกกังวล (anxiety disorders) พบว่า ผู้ป่วยโรคตื่นตระหนก (panic disorder) มีแนวโน้ม จะใช้กัญชาเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ จึงมีความเสี่ยงสูง และมักแสวงหาความสุขช่วงสั้นๆ (getting high) จากการใช้กัญชา และเกิดผลเสียจากการใช้ เช่น อาการโรคจิต อารมณ์แมเนียกำเริบ หรือเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย อีกทั้งเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังขาดข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ดีพอในการนำกัญชามาใช้รักษาทางการแพทย์ในโรคทางจิตเวช ทางการแพทย์จึงไม่สนับสนุนให้นำกัญชาทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคเครียด
 

ที่มา
การใช้สารสกัดกัญชาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดย ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล รองประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Previous กัญชา..กับ..อาการปวดเรื้อรัง
Next กัญชา..กับโรคซึมเศร้า
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved