กัญชา..กับ..อาการปวดเรื้อรัง

You are here:
< All Topics

อาการปวด มีอยู่หลายประเภท แต่สารแคนนาบินอยด์จากกัญชาไม่สามารถบรรเทาอาการปวดได้ทุกประเภท

จากประโยชน์ด้านการบําบัดรักษาโรคของกัญชาทางการแพทย์ พบว่า ช่วยบรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาทเท่านั้น ซึ่งเป็นอาการปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือโรคซึ่งส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทการรับรู้


อาการปวดเรื้อรังจากเส้นประสาท มีทางเลือกในการรักษาที่จํากัด สารแคนนาบินอยด์เพียงเล็กน้อยก็อาจมีความสําคัญ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยพบอาการข้างเคียงจากสารแคนนาบินอยด์ได้ดีกว่าการให้ยาประเภทโอปิออยด์ที่มีฤทธิ์รุนแรง ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับยาอื่นได้ ทั้งโอปิออยด์ และมอร์ฟีน

อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชาทางการแพทย์ในภาวะอาการปวดเรื้อรัง เป็นทางเลือกรองไม่ใช่ทางเลือกแรก ให้ใช้กรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วไม่ได้ผล เช่น ใช้ยาบรรเทาอาการปวดอย่างสมเหตุผลแล้ว แต่ผู้ป่วยยังคมมีอาการปวด

ที่มา
• คําแนะนําการใช้กัญชาทางการแพทย์ Guidance on Cannabis for Medical Use
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่  3/2563
• หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค @Bedrocan International
https://mdresearch.kku.ac.th/files/cannabis/MedicainalCannabisBook_v4.pdf

Previous กัญชา…กับการรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
Next กัญชา..กับภาวะความเครียด
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved