การให้ยากัญชา..ทางผิวหนัง

You are here:
< All Topics

การส่งยาผ่านผิวหนัง (Transdermal) โดยทั่วไปการส่งยาผ่านผิวหนังได้แก่ครีม ที่ใช้ทาลงบนผิวหนังหรือเยื่อเมือกบุผิว และแผ่นแปะผิวหนังที่มียาอยู่ให้สัมผัสกับผิวโดยตรง  เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาในที่เฉพาะเจาะจงในเวลาที่กำหนด ปัจจุบันมีการใช้รูปแบบยานี้เพื่อรักษาอาการทางผิวหนังบางประเภทและอาการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะที่หรือปวดข้อ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการส่งผ่านผิวหนังไปสู่กระแสเลือด

ในประเทศไทยมีรายงานว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบยาจากสารสกัดกัญชาที่มีการนำส่งยาแบบเฉพาะใน 2 รูปแบบ คือ แผ่นแปะผ่านผิวหนัง (transdermal patch) และยาเหน็บทวารหนัก (rectal suppository)

ที่มา

• การพัฒนารูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาในประเทศไทย

https://www.กัญชาทางการแพทย์.com/2019/04/cannabis-drug-research-in-thailand.html

• หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อบำบัดรักษาโรค @Bedrocan International

https://mdresearch.kku.ac.th/files/cannabis/MedicainalCannabisBook_v4.pdf

Previous การให้ยากัญชา..ทางปาก (ใต้ลิ้น) 
Next น้ำมันกัญชาใต้ดินที่ซื้อมาเอง กับ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved