ข้อห้ามใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสารเมา THC เป็นส่วนประกอบ

You are here:
< All Topics

1.ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา ซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆ และ/ หรือสารที่เป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด


2.ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือ มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ


3.ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือ มีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล


4.ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด หรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากมีรายงานการศึกษาพบว่า มีทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย และยากัญชาสามารถผ่านในน้ำนมแม่ได้


5.ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดชื่อวาร์ฟาริน เนื่องจากยากัญชามีผลเพิ่มระดับยาในเลือด ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก

Previous ข้อควรระวัง ในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
Next คนกลุ่มใดที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved