คนกลุ่มใดที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้?

You are here:
< All Topics
  • กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
  • มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเองโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท
  • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต ที่มีอาการรุนแรง
  • มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

Previous ข้อห้ามใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสารเมา THC เป็นส่วนประกอบ
Next ผู้ป่วยรับประทานยา Warfarin อยู่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้หรือไม่?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved