จะรับยากัญชาจากที่ไหนได้บ้าง?

You are here:
< All Topics

รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Previous “ยาสุขไสยาศน์” มีสรรพคุณอย่างไร ? ใช้ในโรคอะไรได้บ้าง ?
Next แพทย์แผนไทย สามารถปรุงยากัญชาได้หรือไม่?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved