จะรับยากัญชาจากที่ไหนได้บ้าง?

You are here:
< All Topics

รายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Previous คนกลุ่มใดที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้?
Next น้ำมันกัญชาใต้ดินที่ซื้อมาเอง กับ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved