น้ำมันกัญชาใต้ดินที่ซื้อมาเอง กับ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?

You are here:
< All Topics

น้ำมันกัญชาใต้ดิน เป็นน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและสิ่งปนเปื้อน ไม่ทราบปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ ไม่รู้แหล่งที่มาของกัญชา จึงอาจทำให้ขาดความปลอดภัยต่อการใช้และหากนำมาใช้อาจเกิดอันตรายได้ หากได้มาจากกัญชาที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ก็จะยิ่งเป็นผลเสียต่อร่างกาย

ส่วนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและสิ่งปนเปื้อนแล้ว มีการระบุสาระสำคัญที่แน่นอน รวมถึงระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจน ทำให้สอบทานกลับได้ หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Previous จะรับยากัญชาจากที่ไหนได้บ้าง?
Next ผู้ป่วยรับประทานยา Warfarin อยู่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้หรือไม่?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved