ปลูกกัญชาใช้เวลานานหรือไม่?

You are here:
< All Topics

เมื่อปลูกได้ประมาณ 4 เดือน กัญชาจะเริ่มออกช่อ ซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้เพื่อสกัดเอาสาระสำคัญของกัญชามาทำผลิตภัณฑ์

เมื่อต้นกัญชาอายุได้ประมาณ 5-6 เดือน ช่อดอกจะสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้ เมื่อกัญชาจะออกช่อเต็มต้น ใบร่วงหมด ช่อดอกจะกลายเป็นสีเหลือง แล้วจึงตัดช่อดอกมัดรวมไว้ นำไปตากแดด เมื่อตากแดดให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์กัญชาจะมีความเหนียวและสามารถเก็บไว้ได้นานไม่ขึ้นรา จากนั้นจะเอาช่อดอกที่แห้งมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved