ผู้ป่วยรับประทานยา Warfarin อยู่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้หรือไม่?

You are here:
< All Topics

ห้ามใช้ เพราะ เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) อาจจะทำให้เลือดออกมากขึ้น ค่า INR สูงขึ้น มีผลให้การแข็งตัวของเลือดลดลง เลือดออกได้ง่ายขึ้น อาจเกิดอันตรายได้

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจเกิดการตีกันกับยาตัวอื่นๆ ด้วย จึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา

Previous น้ำมันกัญชาใต้ดินที่ซื้อมาเอง กับ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?
Next ยากัญชาใช้อย่างไรให้ปลอดภัย?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved