“ยาสุขไสยาศน์” มีสรรพคุณอย่างไร ? ใช้ในโรคอะไรได้บ้าง ?

You are here:
< All Topics
{“uid”:”19962AB1-6CD9-4651-B18D-4FDA10AF0B52_1606709564753″,”source”:”other”,”origin”:”free_style”}

ยาศุขไสยาศน์ เป็นตำรับยาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยปรากฏอยู่ในคัมภีร์ธาตุพระนารายน์ ระบุสรรพคุณ “แก้สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกำลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแล”

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ระบุข้อบ่งใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการนอนหลับ เจริญอาหาร และฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อ้างอิงจาก

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

สืบค้นจาก ข้อมูลจาก เอกสารประกอบการอบรมหลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับศุขไสยาศน์) เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 http://cannabis.fda.moph.go.th/principle/

Next จะรับยากัญชาจากที่ไหนได้บ้าง?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved