อยากได้น้ำมันกัญชา ต้องทำอย่างไร?

You are here:
< All Topics

สารสกัดกัญชา หรือยากัญชา ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยา หรือทางออนไลน์

การรับยาจากกกัญชา ต้องได้รับผ่านสถานบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจำเป็นต้องการการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีข้อบ่งใช้ และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาหรือสารสกัดจากกัญชา เพราะยากัญชาไม่ใช่ตัวเลือกหลักในการรักษาโรค แต่มักเป็นโรคหรืออาการที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาชนิดอื่นหรือรักษาแล้วไม่ได้ผล

โรคหรืออาการที่สามารถใช้ยาจากกัญชา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่…


1.กลุ่มโรคหรืออาการที่มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน ประกอบด้วย 6 โรค/อาการ ที่สารกัญชาได้ประโยชน์ในการ ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต


2.กลุ่มโรคหรืออาการที่สามารถได้รับประโยชน์จากกัญชา แต่ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่ 4 กลุ่มโรค/อาการ ได้แก่ โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง) และโรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการว่าน่าจะได้รับประโยชน์


อ้างอิง
คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หัวข้อคำถามที่พบบ่อย http://www.medcannabis.go.th/

Previous สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาต้องรู้ !!
Next อันตรายจากการใช้ยากัญชาที่ไม่ได้วางแผนการรักษากับแพทย์ (หามาใช้เอง)
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved