ส่วนใดของกัญชาที่เอามาทำยา?

You are here:
< All Topics

โดยทั่วไปแล้วสารแคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีน ที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญของกัญชา จะถูกผลิตขึ้นและเก็บไว้ในในต่อมเรซินของกัญชา มีลักษณะเป็นขน ซึ่งสามารถพบได้ทุกส่วนของต้นกัญชา แต่จะพบได้หนาแน่นที่สุดในช่อดอกของต้นกัญชาเพศเมีย  

ดังนั้น การนำมาทำยาหรือสารสกัดจากกัญชา จึงนำเฉพาะส่วนของช่อดอกตัวเมียมาใช้เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของกัญชามีข้อมูลการใช้แบบพื้นบ้าน หรือเชิงวัฒนาธรรมอยู่บ้าง เช่น การนำมาประกอบอาหาร ชงน้ำดื่ม

แต่ทั้งนี้ ปัจจุบันยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ที่ห้ามนำมาใช้ประโยชน์ จำกัดให้ใช้เพียงช่อดอกมาทำยาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

Previous Cannabis และ cannabinoids คืออะไร?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved