คนกลุ่มใดที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้?

กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตนเองโรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคจิตจากสารเสพติด โรคจิตเภท รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต ที่มีอาการรุนแรง มีประวัติแพ้สารสกัดกัญชา

Continue reading "คนกลุ่มใดที่ไม่สามารถใช้ยากัญชาได้?"

อันตรายจากการใช้ยากัญชาที่ไม่ได้วางแผนการรักษากับแพทย์ (หามาใช้เอง)

การใช้ยากัญชาที่ไม่ได้มีการวางแผนการรักษา จะไม่สามารถกำหนดความเข้มข้นของปริมาณสารกัญชา จึงอาจเกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ง่วงซึม เวียนศีรษะ มองเห็นสีผิดปกติ คลื่นไส้ ความจำลดลง ความดันโลหิตต่ำ ปากแห้ง เกิดความผิดปกติทางจิต เช่น ซึมเศร้า สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาตลอด […]

Continue reading "อันตรายจากการใช้ยากัญชาที่ไม่ได้วางแผนการรักษากับแพทย์ (หามาใช้เอง)"

กัญชาสด หรือกัญชาดิบ มีผลต่อจิตประสาทหรือไม่? อย่างไร?

โดยปกติสาร THC ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในต้นกัญชาเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ เนื่องจากอยู่ในรูปของกรดเตตราไฮโดรแคนนาบิโนลิก (tetrahydrocannabionolic acid, THCA) แต่เมื่อกรดนี้ถูกเผาไหม้หรือนำไปผ่านกระบวนการความร้อน หรือทำให้สุก มันจะเปลี่ยนไปสาร THC ที่มีฤทธิ์อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผ่านความร้อนดังกล่าวนี้ เรียกว่า […]

Continue reading "กัญชาสด หรือกัญชาดิบ มีผลต่อจิตประสาทหรือไม่? อย่างไร?"

น้ำมันกัญชาใต้ดินที่ซื้อมาเอง กับ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?

น้ำมันกัญชาใต้ดิน เป็นน้ำมันที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและสิ่งปนเปื้อน ไม่ทราบปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ ไม่รู้แหล่งที่มาของกัญชา จึงอาจทำให้ขาดความปลอดภัยต่อการใช้และหากนำมาใช้อาจเกิดอันตรายได้ หากได้มาจากกัญชาที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ก็จะยิ่งเป็นผลเสียต่อร่างกาย ส่วนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพและสิ่งปนเปื้อนแล้ว มีการระบุสาระสำคัญที่แน่นอน รวมถึงระบุแหล่งผลิตที่ชัดเจน ทำให้สอบทานกลับได้ หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Continue reading "น้ำมันกัญชาใต้ดินที่ซื้อมาเอง กับ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของภาครัฐ ต่างกันหรือไม่? อย่างไร?"

ข้อห้ามใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสารเมา THC เป็นส่วนประกอบ

1.ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา ซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆ และ/ หรือสารที่เป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด 2.ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หรือ มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 3.ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือ มีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล 4.ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด […]

Continue reading "ข้อห้ามใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสารเมา THC เป็นส่วนประกอบ"

ส่วนใดของกัญชาที่เอามาทำยา?

โดยทั่วไปแล้วสารแคนนาบินอยด์ และเทอร์ปีน ที่เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญของกัญชา จะถูกผลิตขึ้นและเก็บไว้ในในต่อมเรซินของกัญชา มีลักษณะเป็นขน ซึ่งสามารถพบได้ทุกส่วนของต้นกัญชา แต่จะพบได้หนาแน่นที่สุดในช่อดอกของต้นกัญชาเพศเมีย   ดังนั้น การนำมาทำยาหรือสารสกัดจากกัญชา จึงนำเฉพาะส่วนของช่อดอกตัวเมียมาใช้เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของกัญชามีข้อมูลการใช้แบบพื้นบ้าน หรือเชิงวัฒนาธรรมอยู่บ้าง เช่น การนำมาประกอบอาหาร […]

Continue reading "ส่วนใดของกัญชาที่เอามาทำยา?"

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved