การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง : Marijuana and Cancer

สารออกฤทธิ์ที่สำคัญในกัญชา เรียกว่า สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ซึ่งมีสาร 2 ชนิดที่นิยมศึกษาวิจัย คือ สารเดลต้า-ไนน์- เตตร้าไฮโดรแคนนาบิดอล หรือทีเอชซี : delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) สารแคนนาบิไดออล หรือ ซีบีดี […]

Continue reading "การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง : Marijuana and Cancer"

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved