JCK งัดที่ดิน 1,500 ไร่ ลุยธุรกิจ “กัญชา-กัญชง”

“เจซีเค อินเตอร์เนชัลแนล” ผนึก JCKH ลุยธุรกิจ “กัญชา-กัญชง” หลังรัฐบาลไฟเขียวปลดล็อกไม่ใช่สารเสพติด ขณะที่มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกโตแรงคาดแตะ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2568 เตรียมงัดที่ดิน 1,500 ไร่ ในจังหวัดนครพนม จัดทำแบบครบวงจร ประเดิมเฟสแรก 500 ไร่ คาดเริ่มปลูกไตรมาส 4 ปีนี้

นายอภิชัย เตชะอุบล ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JCK และบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH เปิดเผยว่า JCK และ JCKH ได้ข้อตกลงร่วมกันจะร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง ภายหลังรัฐบาลประกาศให้กัญชาและกัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด

นับเป็นธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต จากบทวิเคราะห์ในต่างประเทศระบุว่า มูลค่าตลาดทั่วโลกของพืชในสกุลกัญชา (Cannabis) จะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 33% ต่อปี ไปจนถึงปี 2568 หรือจะมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และหากเป็นไปเพื่อทางการแพทย์ทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ย 17.1% ต่อปี หรือจะมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 55,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยเหตุนี้ทำให้ JCK และ JCKH มุ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย และพัฒนาธุรกิจกัญชาและกัญชงอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ศึกษาวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์และสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก รวมไปถึงการวิจัยทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครอบคลุมทางด้านสุขภาพ ยา อาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงได้รับการยอมรับถึงคุณประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในอนาคตมีแผนจะพัฒนาในกลายเป็นศูนย์บำบัดพักฟื้นเพื่อสร้างสุขภาพ (Wellness Clinic) รองรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการการพักผ่อน เนื่องจากจะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อีกด้วย 

“การผนึกกำลังระหว่าง JCK และ JCKH นับเป็นความร่วมมือที่จะสร้างพลังทางธุรกิจ โดยจะอาศัยความแข็งแกร่งของแต่ละบริษัทฯ มาสร้างธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจระดับสูงในอนาคต โดยจะอาศัยที่ดินของ JCK ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และอาศัยเครือข่ายสาขาของ JCKH ที่มีกว่า 100 สาขา เพื่อทำหน้าที่กระจายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ”

นายอภิชัย กล่าวว่า JCK ได้จัดเตรียมที่ดินราว 1,500 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Speacial Economic Zone : SEZ) จังหวัดนครพนม เบื้องต้นเฟสแรกจัดสรร 500 ไร่ จัดทำแปลงเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) เพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุด รวมไปถึงการก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันและสารที่ได้รับจากกัญชาและกัญชง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับสภาพหน้าดิน และพบว่าดินและแร่ธาตุเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ควบคู่ไปกับการเร่งดำเนินการขออนุญาตจากภาครัฐ คาดว่าน่าจะเริ่มปลูกได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 นี้

สำหรับพื้นที่ที่เหลือจะทยอยพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ นอกจากจะจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกแล้ว ยังเตรียมพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า ตลาดกลางเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทำให้มีความสะดวกต่อขนส่งระหว่างประเทศในการเชื่อมต่อไปยังสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เวียดนาม และประเทศจีน

ที่มา:

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000055135

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved