อยากได้น้ำมันกัญชา ต้องทำอย่างไร?

สารสกัดกัญชา หรือยากัญชา ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปตามร้านขายยา หรือทางออนไลน์ การรับยาจากกกัญชา ต้องได้รับผ่านสถานบริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจำเป็นต้องการการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีข้อบ่งใช้ และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาหรือสารสกัดจากกัญชา เพราะยากัญชาไม่ใช่ตัวเลือกหลักในการรักษาโรค แต่มักเป็นโรคหรืออาการที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาชนิดอื่นหรือรักษาแล้วไม่ได้ผล โรคหรืออาการที่สามารถใช้ยาจากกัญชา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่… […]

Continue reading "อยากได้น้ำมันกัญชา ต้องทำอย่างไร?"

ปลูกกัญชาใช้เวลานานหรือไม่?

เมื่อปลูกได้ประมาณ 4 เดือน กัญชาจะเริ่มออกช่อ ซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้เพื่อสกัดเอาสาระสำคัญของกัญชามาทำผลิตภัณฑ์ เมื่อต้นกัญชาอายุได้ประมาณ 5-6 เดือน ช่อดอกจะสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้ เมื่อกัญชาจะออกช่อเต็มต้น ใบร่วงหมด ช่อดอกจะกลายเป็นสีเหลือง แล้วจึงตัดช่อดอกมัดรวมไว้ นำไปตากแดด เมื่อตากแดดให้แห้งประมาณ […]

Continue reading "ปลูกกัญชาใช้เวลานานหรือไม่?"

กัญชามีกี่สายพันธุ์?

พืชกัญชามี 3 สายพันธุ์หลัก 1.Sativa (ซาติว่า) มีถิ่นกำเนิดในภูมิประเทศเขตร้อนซึ่งมีลักษณะอบอุ่น และชื้นต้น : มีลักษณะสูงโปร่งโดยความสูงของมันจะอยู่ที่ระดับ 3-4 เมตรใบ : จะมีลักษณะเรียวและยาวดอก : มีการเว้นระยะห่างกันพอสมควร […]

Continue reading "กัญชามีกี่สายพันธุ์?"

Cannabis และ cannabinoids คืออะไร?

กัญชา (cannabis) ในที่นี้หมายถึง สิ่งที่มาจากพืชกัญชา (cannabis plant หรือ Cannabis sativa L. plant) ทั้งชิ้นส่วนของพืชและสารธรรมชาติในพืชกัญชา ที่ผ่านมาในบางประเทศมีผลิตภัณฑ์กัญชา (cannabis preparations) […]

Continue reading "Cannabis และ cannabinoids คืออะไร?"

กัญชารักษาต้อหิน ได้หรือไม่?

โรคต้อหิน เป็นกลุ่มโรคหนึ่งของเส้นประสาทตา ที่มีลักษณะความผิดปกติเฉพาะ ทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรและตาบอดได้ แม้จะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการเกิดโรค แต่ก็มีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ คือ ความดันภายในตา จากหลักฐานการศึกษา พบว่า ระดับความดันตา มีความสัมพันธ์กับโรคต้อหิน ดังนั้น การลดความดันตาจึงช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความดันตาสูง […]

Continue reading "กัญชารักษาต้อหิน ได้หรือไม่?"

การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง : Marijuana and Cancer

สารออกฤทธิ์ที่สำคัญในกัญชา เรียกว่า สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ ซึ่งมีสาร 2 ชนิดที่นิยมศึกษาวิจัย คือ สารเดลต้า-ไนน์- เตตร้าไฮโดรแคนนาบิดอล หรือทีเอชซี : delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) สารแคนนาบิไดออล หรือ ซีบีดี […]

Continue reading "การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง : Marijuana and Cancer"

ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร ?

ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่าผู้ที่สามารถปลูกกัญชาได้ ได้แก่(1) หน่ายงานของรัฐ(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการสอน วิจัย ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์(3) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม […]

Continue reading "ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร ?"

อาการข้างเคียงต่างๆ ที่อาจพบได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

พบได้บ่อย : ง่วงนอน อ่อนเพลีย เวียนหัว วิตกกังวล คลื่นไส้ ปากแห้ง การเรียนรู้ลดลงกรณีสูบจะพบอาการไอ มีเสมหะ หลอดลมอักเสบ พบค่อนข้างบ่อย : เคลิ้มสุข ตาเบลอ […]

Continue reading "อาการข้างเคียงต่างๆ ที่อาจพบได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา"

“ยาสุขไสยาศน์” มีสรรพคุณอย่างไร ? ใช้ในโรคอะไรได้บ้าง ?

ยาศุขไสยาศน์ เป็นตำรับยาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย โดยปรากฏอยู่ในคัมภีร์ธาตุพระนารายน์ ระบุสรรพคุณ “แก้สรรพโรคทั้งปวงหายสิ้น มีกำลังกินเข้าได้ นอนเป็นศุขนักแล” กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ระบุข้อบ่งใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการนอนหลับ เจริญอาหาร และฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข […]

Continue reading "“ยาสุขไสยาศน์” มีสรรพคุณอย่างไร ? ใช้ในโรคอะไรได้บ้าง ?"

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved