KWM จ่อศึกษาวิจัย “กัญชา” ใช้ในวงการแพทย์

Share this content.

“KWM” ผนึกพาร์ทเนอร์ “เศวตวรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล – วิสาหกิจชุมชน” จ่อศึกษาวิจัย “กัญชา” ใช้ในวงการแพทย์ เร่งติดตั้งเครื่องสกัด ในพื้นที่ ชลบุรี – สุราษฎร์ธานี ภายในปีนี้ รองรับการสกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าโครงการ

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM เปิดเผยว่าบริษัทฯได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับบริษัท เศวตวรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดแอนด์คอนเซาท์แทน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการสกัดน้ำมันจากช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ ภายในระยะเวลา 3 ปี (เม.ย.64- เม.ย.67)

KWM จะเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการสกัดน้ำมันจากช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ ในขณะที่บริษัท เศวตวรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดแอนด์คอนเซาท์แทน จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การสกัด สำหรับพื้นที่เพาะปลูกกัญชา ที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เบื้องต้นคาดว่าแผนการติดตั้งเครื่องสกัด บริษัทฯจะดำเนินมีการติดตั้งเครื่องสกัดจำนวน 2 จุด คือ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน

ความร่วมมือเป็น Strategic Partner  ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจ โดยการนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญ ระหว่าง 2 บริษัท เข้ามาช่วยผลักดันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัท เศวตวรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดแอนด์คอนเซาท์แทน มีศักยภาพความแข็งแกร่งทางด้านการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ รวมถึงเป็นตัวแทนซื้อ ขาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง

ขณะที่ KWM มีความโดดเด่นศักยภาพเทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How)ในการผลิตเครื่องจักรทางด้านเกษตร จนแตกไลน์สู่การผลิตเครื่องสกัดด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพื่อสกัดสารจากพืชกัญชา และสมุนไพรไทย ดังนั้นการผลึกกำลังร่วมกันครั้งนี้ ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และศึกษาวิจัย พืชกัญชา เพื่อตอบโจทย์ทางการแพทย์ ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved