มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการกัญชาเพื่อสุขภาพ จับมือกรมการแพทย์ฯ และพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยจากกัญชา ผลักดันการแพทย์แผนไทยไปสู่แถวหน้าของวงการการแพทย์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่ 

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ […]


Share this content.
Continue reading "มทร.ล้านนา เดินหน้าโครงการกัญชาเพื่อสุขภาพ จับมือกรมการแพทย์ฯ และพันธมิตรภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตยาแผนไทยจากกัญชา ผลักดันการแพทย์แผนไทยไปสู่แถวหน้าของวงการการแพทย์เพื่อสุขภาพสมัยใหม่ "

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู 6 ตำรับยากัญชาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับยากัญชาร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลักธรรมานามัย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย เนื่องในวันมะเร็งโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ […]


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู 6 ตำรับยากัญชาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง "

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กัญชา”ทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ประชาชน หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กัญชา”ทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ประชาชน หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด […]


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กัญชา”ทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ประชาชน หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน"

รับมอบผลผลิตใบกัญชาและเมล็ด ส่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.รับมอบผลผลิตใบกัญชาและเมล็ด ส่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ ข่าวเที่ยง วันที่ 31 มกราคม 2564 #NBT2HD​ Share this content.


Share this content.
Continue reading "รับมอบผลผลิตใบกัญชาและเมล็ด ส่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ"

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เยี่ยมชม กองพัฒนายาแผนไทยฯ และศูนย์ THCC

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เมื่อเร็วๆ นี้ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมห้องผลิตสารสกัดจากกัญชา ห้องผลิตยาตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากนั้นเยี่ยมชมห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ และห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ […]


Share this content.
Continue reading "อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เยี่ยมชม กองพัฒนายาแผนไทยฯ และศูนย์ THCC"

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จ่อขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้ากว่า 650 แห่งทั่วประเทศ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้ากว่า 650 แห่งทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยเข้ารับบริการครบวงจร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเขตสุขภาพที่ […]


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทยฯ จ่อขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้ากว่า 650 แห่งทั่วประเทศ"

กรมการแพทย์แผนไทย ชู รพ.ราชบุรี รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง อย่างมีประสิทธิภาพเผยปี 64 นำร่องเขตสุขภาพละ 2 รพ.ทั่วประเทศ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ (25 พ.ย.63) รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย โดยมี พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อม นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผช.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมีวิทยากรประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสหวิชาชีพกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น              ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ มะเร็ง ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 112.8 คนต่อ 100,000 ประชากร ซึ่งการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (palliative care ) ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต             กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 ในส่วนการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับคอง จะมี รพ.นำร่องที่ให้บริการแบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพละ 2 แห่ง กำหนดให้ระดับ รพ.ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 20 และ รพ.ชุมชนร้อยละ 10 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง แบบบูรณาการใน รพ.นำร่องเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยร้อยละ 5 เป็นต้น             สำหรับ รพ.ศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรี มีการให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง โดยให้การรักษาทั้งในรูปแบบไม่ใช้ยา และใช้ยาซึ่งในปัจจุบันมีสำหรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมไว้รักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเช่นกัน อันจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงการดูแลครอบครัวเพื่อให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้มากที่สุด โดยได้รับรูปแบบการบริการจาก โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งอโรคยา วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201125164813362 Share this content.


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทย ชู รพ.ราชบุรี รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง อย่างมีประสิทธิภาพเผยปี 64 นำร่องเขตสุขภาพละ 2 รพ.ทั่วประเทศ"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved