กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ปลดล็อกยาสมุนไพร – เครื่องสำอางกัญชา กัญชง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สิ้นสุดการรอคอย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 5 ฉบับ ปลดล็อกเครื่องสำอางกัญชา กัญชง พร้อมขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร คุมเข้มฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ในเครื่องสำอางและขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร ล่าสุด […]


Share this content.
Continue reading "กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ปลดล็อกยาสมุนไพร – เครื่องสำอางกัญชา กัญชง"

เปิดหลักสูตร”กัญชา”สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.หลังจากราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 โดยใจความระบุถึงชิ้นส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ และสามารถนำมาประกองหรือปรุงอาหารได้ในเงื่อนไขที่กำหนด ล่าสุด (20มค) กระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดนิทรรศการจัดการเรียนการสอนกัญชาและกัญชงศึกษา และมีการสาธิตทำเมนูอาหารพาเพลินที่มีส่วนผสมของกัญชา อาทิ ข้าวกระเพราแกงเขียวหวานเนื้อ หอยแมลงภู่อบพร้อมน้ำจิ้ม เค้กช็อกโกแลต และเครื่องดื่มกัญชา โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการนำความรู้ทั้งด้านการศึกษา และการแพทย์ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งที่ผ่านมาสธ.ได้มีการต่อยอดในเรื่องนี้มาโดยตลอด เมื่อมาร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.). จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยในการนำผลิตภัณฑ์ หรือสารสกัดจากกัญชา กัญชงมาใช้ในการประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยกัญชามากขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เริ่มโครงการมาชิมกัญ โดยนำอาหารที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทำไว้เป็นต้นแบบไปเผยแพร่ให้ร้านอาหารที่สนใจ  ทำให้เห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากกัญชาและกัญชงมีจริง ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาด และถูกกฎหมาย ทันสมัยปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพและสังคมสามารถขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า หลังจากที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เปิดตำรับ “เมนูกัญชา” ปลดล็อก-ต่อยอด สู่อาหารสุขภาพที่ยั่งยืน จนนำไปสู่ “การเปิดครัวตำรับยิ้ม” โดยให้เชฟทั่วประเทศได้ลงทะเบียนร่วมเรียนรู้ โดยจะครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่กัญชาและกัญชงมีศักยภาพ และปัจจุบันก็มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางของพืชกัญชาและกัญชง ทั้งการรักษาโรค และการส่งเสริมสุขภาพ มีการศึกษาในต่างประเทศว่าการบริโภคกัญชากัญชงปริมาณน้อยๆ จะช่วยเสริมฤทธิ์การทำงานของสารกัญชาในร่างกาย ทำให้มีสมาธิและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่การใส่ในปริมาณมากก็อาจมีผลเสีย ต่อสุขภาพ สอดคล้องกับองค์ความรู้การใช้ดั้งเดิมของคนไทย และเป็นไปตามองค์ความรู้ดั้งเดิมและงานวิจัยในปัจจุบัน ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงาน กศน.และกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องต่อผู้เรียน และประชาชนอย่างยั่งยืนโดยร่วมส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์ทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการหน่วยงาน องค์กร นักศึกษาประชาชน และเครือข่าย ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป […]


Share this content.
Continue reading "เปิดหลักสูตร”กัญชา”สร้างอาชีพ สร้างรายได้"

งาน “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ขอเชิญเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ” ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข พบกับผลิตภัณฑฺและบริการที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจ Share this content.


Share this content.
Continue reading "งาน “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ”"

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 20 พ.ย.2563 เวลา09.00น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร […]


Share this content.
Continue reading "รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved