อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุใบอนุญาต)

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 26 เมษายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุใบอนุญาต) โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก […]


Share this content.
Continue reading "อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุใบอนุญาต)"

อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านทางระบบออนไลน์)

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.        วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี […]


Share this content.
Continue reading "อบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านทางระบบออนไลน์)"

เปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.         วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ […]


Share this content.
Continue reading "เปิดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กัญชา”ทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ประชาชน หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กัญชา”ทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ประชาชน หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การนำส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด […]


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “กัญชา”ทางการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ประชาชน หลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 บางส่วน"

แพทย์แผนไทย ปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ผสมกัญชา สรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ตำรับยา มีอยู่ที่ สถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ใน สถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง ใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของแพทย์ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึง […]


Share this content.
Continue reading "แพทย์แผนไทย ปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ผสมกัญชา สรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ตำรับยา มีอยู่ที่ สถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved