กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู 6 ตำรับยากัญชาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับยากัญชาร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย และหลักธรรมานามัย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย เนื่องในวันมะเร็งโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วย 6 ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ตำรับยาศุขไสยาศน์ […]


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชู 6 ตำรับยากัญชาดูแลผู้ป่วยมะเร็ง "

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved