โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สารสกัดจากกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนเพิ่มเติม (ควรทำเป็นโครงการพิเศษหรืองานวิจัย) ได้แก่ 1.โรคพาร์กินสัน 2.โรคอัลไซเมอร์ 3.โรควิตกกังวล (Generalized Anxiety Disorder) 4.โรคปลอกประสาทอักเสบอื่น ๆ 5.โรคอื่นๆ […]


Share this content.
Continue reading "โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา"

เปิดข้อดี “กัญชา” รักษาโรคอะไรได้บ้าง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กัญชาออกฤทธิ์อย่างไร กัญชา มีสารประกอบเรียกว่า Cannabinoids จำนวนมาก โดยมีตัวหลัก คือ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ที่สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ […]


Share this content.
Continue reading "เปิดข้อดี “กัญชา” รักษาโรคอะไรได้บ้าง"

เปิด 14 ข้อ ประโยชน์ “กัญชา” สรรพคุณล้น รักษาโรคอะไรได้บ้าง?

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กระทรวงสาธารณสุข เพิ่งปลดล็อก “ใบกัญชา-กัญชง” พ้นจากบัญชียาเสพติด โดยเหตุผลที่ได้รับการปลดล็อก เนื่องจากว่าสรรพคุณของกัญชาให้ประโยชน์อย่างมากมาย และในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์นำไปศึกษาถึงสรรพคุณของกัญชาและกระท่อมในการรักษาอาการเจ็บป่วย และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นต่อไป “กัญชา” มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Cannabis sativa เป็นพืชล้มลุก […]


Share this content.
Continue reading "เปิด 14 ข้อ ประโยชน์ “กัญชา” สรรพคุณล้น รักษาโรคอะไรได้บ้าง?"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved