กัญชาอภัยภูเบศร โมเดล-“เซียนปลูกกัญชา”แจงสร้างรายได้จริง!

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ปราจีนบุรี – ปราจีนเตรียมโชว์ “กัญชาอภัยภูเบศร โมเดล”.!!..พร้อม “เซียนปลูกกัญชา”แจงสร้างรายได้จริง! …ในงานบูรพารวมกัญ มหัศจรรย์กัญชา สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยเขตสุขภาพเขต 6 […]


Share this content.
Continue reading "กัญชาอภัยภูเบศร โมเดล-“เซียนปลูกกัญชา”แจงสร้างรายได้จริง!"

1 ปี “กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ ผลิตภัณฑ์การแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กัญชาทางการแพทย์ นโยบายประชานิยม ที่ถูกกล่าวถึงมากเป็นอันดับต้นๆ ในขณะนี้ ทั้งที่ความเป็นจริงกัญชายังจัดเป็นยาเสพติดทั้งในประเทศไทยและตามข้อกฏหมายสากล และอนุญาตให้เอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยเท่านั้น เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนให้นำกัญชามาใช้เป็นยา จากงานวิจัยในปัจจุบันและประสบการณ์ของผู้คนที่นำกัญชามาใช้รักษาโรค โดยเฉพาะโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มีคำตอบ ในเดือนมิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกและผลิตยากัญชา […]


Share this content.
Continue reading "1 ปี “กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ ผลิตภัณฑ์การแพทย์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved