กัญชาอยู่ในร่างกาย-ปัสสาวะ-เลือด ได้กี่วัน ขับออกทางไหน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กัญชาอยู่ในร่างกายกี่วัน คำถามนี้หลายคนสงสัยกันมาก โดยเฉพาะหลังใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ สาร THC ในกัญชาจะอยู่ในเลือดหรือปัสสาวะได้นานไหม กัญชา กลายเป็นสมุนไพรที่ใกล้ตัวเรามากขึ้น หลังถูกปลดล็อกให้พ้นจากยาเสพติด แต่หลายคนมีความกังวลอยู่ว่า หากใช้กัญชา ไม่ว่าจะในรูปแบบการรับประทานอาหารที่ผสมกัญชา สูบกัญชา หรือใช้กัญชาเป็นยารักษาโรค สารที่อยู่ในกัญชาจะตกค้างในร่างกาย […]


Share this content.
Continue reading "กัญชาอยู่ในร่างกาย-ปัสสาวะ-เลือด ได้กี่วัน ขับออกทางไหน"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved