สาธารณสุขเมืองกรุงเก่า เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดภายในโรงเรือนแบบธรรมชาติ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในโรงเรือน (Greenhouse) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชาได้มากขึ้น วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่วิสาหกิจชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน […]


Share this content.
Continue reading "สาธารณสุขเมืองกรุงเก่า เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรดภายในโรงเรือนแบบธรรมชาติ"

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด ภายในโรงเรือนแบบธรรมชาติ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในโรงเรือน (Greenhouse) ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่ราบลุ่มภาคกลางเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชาได้มากขึ้น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่วิสาหกิจชุมชนคลองจิก อำเภอบางปะอิน […]


Share this content.
Continue reading "สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด ภายในโรงเรือนแบบธรรมชาติ"

อภ.เดินหน้าปลูก ‘กัญชาเมดิคัลเกรด’ ในโรงเรือน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด ‘โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือน (Greenhouse)’ ที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เมื่อ 8 ต.ค. 2563  […]


Share this content.
Continue reading "อภ.เดินหน้าปลูก ‘กัญชาเมดิคัลเกรด’ ในโรงเรือน"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved