กัญชาเศรษฐกิจ…เศรษฐกิจของใคร

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.แสงไทย เค้าภูไทย มีความพยายามผลักดันให้มีการปลูกกัญชาสร้างเสรี ฝันหวานให้เป็นพืชเศรษฐกิจขุดทองเป็น Green Gold Rush แบบสหรัฐและแคนาดา โดยไม่เอาผลศึกษาว่า สองประเทศนั้น กำลังปวดหัวต่อพิษภัยที่เกิดจากพืชสมุนไพรเสพติดนี้ ผลร้ายจากกัญชาที่ปรากฏชัดก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นกว่า 6%ในรอบปีที่ผ่านมา […]


Share this content.
Continue reading "กัญชาเศรษฐกิจ…เศรษฐกิจของใคร"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved