“มทส.” ส่งมอบกัญชาแห้งคุณภาพให้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลิตยาสมุนไพร 5 ตำรับ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เป็นประธานส่งมอบผลผลิตกัญชาแห้ง ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีนายธนพงษ์ เพ็งผล เภสัชกรปฏิบัติการ และนางสาวสมคิด […]


Share this content.
Continue reading "“มทส.” ส่งมอบกัญชาแห้งคุณภาพให้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผลิตยาสมุนไพร 5 ตำรับ"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved