“ประโยชน์ทางยา กัญชาใบสด ใบแห้ง”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.FM.96.5 | รายการ บอกเล่า 965 | “ประโยชน์ทางยา กัญชาใบสด ใบแห้ง” | (30-12-63) Share this […]


Share this content.
Continue reading "“ประโยชน์ทางยา กัญชาใบสด ใบแห้ง”"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved