มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรม “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 3” 7 พฤศจิกายน 2563

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.มก.ฉกส. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 3 รับจำนวน 50 คนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]


Share this content.
Continue reading "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรม “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 3” 7 พฤศจิกายน 2563"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved