เปิดกระบวนการผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.โรงพยาบาลคูเมือง ได้ดำเนินการและต่อยอดการผลิตกัญชาทางการแพทย์ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการผลิต โดยมีโรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานจากGMP แห่งเดียวในจ.บุรีรัมย์  ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มที่นี่ได้ทำการศึกษาวิจัย พัฒนาข้อมูลสายพันธุ์ และกระบวนการผลิตตั้งต้นเพื่อสกัดสารตั้งต้น CBD และTHC ซึ่งผลิตทั้งยาแผนไทยและแผนปัจจุบัน […]


Share this content.
Continue reading "เปิดกระบวนการผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved