สสจ.พะเยา จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) […]


Share this content.
Continue reading "สสจ.พะเยา จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564"

เสวนาฟังประสบการณ์ตรง เดินหน้าศาสตร์การแพทย์แผนไทย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ทีมเครือข่ายแพทย์ของแผ่นดิน จัดเสวนา ฟังประสบการณ์ตรง ในการใช้กัญชารักษาโรค และแพทย์แผนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ คนต้องมีหัวใจเป็นแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงๆ โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข ให้แพทย์แผนไทยเติบโตอย่างทรงคุณค่า ทีมเครือข่ายแพทย์ของแผ่นดิน จัดเสวนา ฟังประสบการณ์ตรง […]


Share this content.
Continue reading "เสวนาฟังประสบการณ์ตรง เดินหน้าศาสตร์การแพทย์แผนไทย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved