‘ต้องรู้!!’ จะสายเขียว ‘กัญชากินดื่ม’ มีลิมิต ‘ต้องไม่เกิน!!’

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“การใช้กัญชาเป็นส่วนผสมในอาหาร-เครื่องดื่ม”  จะ “ต้องมีองค์ความรู้จึงจะไม่เสี่ยง”… การ “บริโภคกัญชา…มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มต้องห้าม” และ “แม้ไม่ใช่กลุ่มต้องห้าม…ก็มีลิมิตที่ต้องรู้” ยิ่งหากว่าเป็น “สายเขียวสายขาย…ยิ่งต้องรู้!!” ทั้งนี้ กับประเด็น “กลุ่มต้องห้ามในการบริโภคกัญชา” นั้น…ทาง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ คุณหมอเบญจวรรณ หมายมั่น ได้เคยให้ข้อมูลผ่านทาง “เดลินิวส์”ไว้ว่า… ผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรบริโภคกัญชา ได้แก่ […]


Share this content.
Continue reading "‘ต้องรู้!!’ จะสายเขียว ‘กัญชากินดื่ม’ มีลิมิต ‘ต้องไม่เกิน!!’"

เช็กตามนี้ รู้เท่าทัน“ปลดล็อกกัญชา” กิน ดื่ม ใช้แบบปลอดภัย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“ปลดล็อกกัญชา” การนำไปใช้ทางการแพทย์ที่เป็นยา และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจำเป็นต้องใช้อย่างเข้าใจ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และงดเว้นเด็ดขาด ในการนำไปใช้ทางที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) รายงานสถิติการเข้าใช้งานระบบปลูกกัญ (ข้อมูล 12.00 น. วันที่ 13 […]


Share this content.
Continue reading "เช็กตามนี้ รู้เท่าทัน“ปลดล็อกกัญชา” กิน ดื่ม ใช้แบบปลอดภัย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved