งาน “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ขอเชิญเข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ” ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข พบกับผลิตภัณฑฺและบริการที่หลากหลาย พร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจ Share this content.


Share this content.
Continue reading "งาน “ก้าวต่อไปกัญชา สู่พืชเศรษฐกิจ”"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved