“อนุทิน” แจง ครม.ทราบ ปลด “กัญชา-กัญชง” ออกจากยาเสพติดประเภท 5 แล้ว

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“อนุทิน” รองนายกฯ และ รมว.สธ.แจง ครม.รับทราบ ปลดล็อกกัญชา จาก ยาเสพติดประเภท 5 แล้ว เผย นายกฯ ให้การสนับสนุนแนวทางใช้เพื่อการแพทย์ วันที่ 24 […]


Share this content.
Continue reading "“อนุทิน” แจง ครม.ทราบ ปลด “กัญชา-กัญชง” ออกจากยาเสพติดประเภท 5 แล้ว"

ครม.รับทราบชะลอขอจดทะเบียนคุ้มครองกัญชา กัญชง ออกไปก่อน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เรื่องการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ โดย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พิจารณาแล้วสั่งให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงยุติธรรม […]


Share this content.
Continue reading "ครม.รับทราบชะลอขอจดทะเบียนคุ้มครองกัญชา กัญชง ออกไปก่อน"

ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ. พืชกระท่อม ใช้เพื่อรักษา-วิจัย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ….เพื่อควบคุมการใช้พืชกระท่อมในการรักษาและวิจัย ป้องกันเด็กและเยาวชนใช้ในทางที่ผิด หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือทำการตลาดเพื่อขาย โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5 […]


Share this content.
Continue reading "ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ. พืชกระท่อม ใช้เพื่อรักษา-วิจัย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved