ภูมิภาค – สกลฯนำร่องรพ.-คลินิกใช้ตำรับยากัญชา สิทธิ30บ.-หนุนท่องเที่ยวชุมชน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content. สกลฯนำร่องรพ.-คลินิกใช้ตำรับยากัญชา – สกลนคร – ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เผยว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นบทบาทในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้บริการวิชาการ และยังเป็นกำลังหลักในการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระบบการผลิตครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ […]


Share this content.
Continue reading "ภูมิภาค – สกลฯนำร่องรพ.-คลินิกใช้ตำรับยากัญชา สิทธิ30บ.-หนุนท่องเที่ยวชุมชน"

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 20 พ.ย.2563 เวลา09.00น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร […]


Share this content.
Continue reading "รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพนม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงการใช้สารสกัดจากกัญชา เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย"

อยากรับยากัญชาอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร?

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.?ค้นหาโรงพยาบาลที่มีคลินิกกัญชาเปิดบริการ – ตำรับแผนปัจจุบัน  https://ccd.moph.go.th/report/web/index.php?r=rpt%2Fhosp%2Fhosp_service ค้นหาคลินิกกัญชาในจังหวัดของท่าน โดยสามารถพิมพ์ชื่อโรงพยาบาลหรือชื่อจังหวัดก็ได้ – ตำรับแผนไทย https://www.moph.go.th/index.php/medical_marijuana_clinics ? ขั้นตอนการรับการรักษาในคลินิกกัญชา 1. ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลนั้นๆ ทางอินเตอร์เนต ให้เจ้าหน้าที่ต่อสายถึงผู้ที่สามารถให้ข้อมูลคลินิกกัญชาได้ 2. สอบถามข้อบ่งใช้ ว่าท่านเข้าเกณฑ์การรับยากัญชาหรือไม่  3. สอบถาม วัน/เวลา/เอกสารที่ต้องเตรียม เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลเลือด และเงื่อนไขในการรับยากัญชาของโรงพยาบาลที่ท่านต้องการไปรับยา ที่มา : เพจสมุนไพรอภัยภูเบศร […]


Share this content.
Continue reading "อยากรับยากัญชาอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร?"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved