รพ.ราชวิถี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ถือเป็นคลินิกแห่งที่ 2 ที่ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้คำปรึกษาการใช้กัญชา ควบคู่ไปกับการจ่ายน้ำมันกัญชาให้กับผู้ป่วยแบบบูรณาการ ทั้งการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วย ที่มา: Share this […]


Share this content.
Continue reading "รพ.ราชวิถี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์"

สุราษฎร์ธานีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัด

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันนี้ (19 ส.ค.64) นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อำเภอเมืองฯ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หลังจากที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก […]


Share this content.
Continue reading "สุราษฎร์ธานีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแห่งแรกในจังหวัด"

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ มอบให้กับโรงพยาบาลทุ่งหว้า

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.            วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดยมีนายหฤษฎ์ เตียวสกุล ปลัดอำเภอทุ่งหว้า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงพยาบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล             สำหรับคลินิกดังกล่าวเปิดขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโรคที่สามารถรักษาด้วยกัญชา ให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้ โดยคลินิกได้เปิดให้บริการทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (ทางเชื่อมอาคารกลาง) โรงพยาบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210325194011190 Share this content.


Share this content.
Continue reading "นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ มอบให้กับโรงพยาบาลทุ่งหว้า"

รพ.มะเร็งลพบุรี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการกัญชาที่เหมาะสมปลอดภัย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 17 มี.ค.64 ที่ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีเป็นประธาน เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6อาคารอำนวยการ […]


Share this content.
Continue reading "รพ.มะเร็งลพบุรี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการกัญชาที่เหมาะสมปลอดภัย"

สธ.หนุน รพ.เอกชน -คลินิกเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สธ.เดินหน้าหนุน รพ.เอกชน -คลินิก เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้นและช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการแพทย์และเศรษฐกิจประเทศ จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาแผนไทยและแผนปัจจุบัน ส่งผลให้ในปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 800 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยกว่า 100,000 รายต่อปี  […]


Share this content.
Continue reading "สธ.หนุน รพ.เอกชน -คลินิกเปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์"

มทส. เปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. ต่อยอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคให้กับประชาชน

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.มทส. เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”ต่อยอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคให้กับประชาชน มุ่งผลิต ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านกัญชาแบบครบวงจรของประเทศ      มทส. เปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ […]


Share this content.
Continue reading "มทส. เปิด คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.มทส. ต่อยอดและเพิ่มโอกาสเข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคให้กับประชาชน"

สสจ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ ย้ำ 1 กุมภาพันธ์ เปิดเต็มรูปแบบ!!

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content. วันนี้ (27 ม.ค.64) ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลเลย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายสิริพงษ์ วัฒศีรีทานัง ผช.สสจ.เลย นางวัชรี แก้วสา หัวหน้ากลุ่มงานเเพทย์แผนไทยฯ สสจ.เลย เภสัชกรและแพทย์แผนไทย ที่รับผิดชอบงานฯ รพ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์         โดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ได้ ซึ่ง 1 ใน 9 นโยบายหลักที่สำคัญ คือ การใช้สมุนไพรกัญชง และ กัญชา ทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้         สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเลยนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้รับนโยบายจาก นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อนำนโยบาย มาสู่การปฏิบัติ โดยมีสถานบริการเพื่อให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดยเขตสุขภาพที่ 8 นั้นมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ทั้งนี้จังหวัดเลยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้งหมด 21 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้มี รพ.สต.บางแห่งเปิดให้บริการแล้ว และจะขยายต่อไปจนครบทั้ง 21 แห่ง โดยจะเริ่มเปิดทำการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564         และถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์อยู่ แต่ยังมีประชาชนมาใช้บริการค่อนข้างน้อย ฉะนั้นจึงมีการตั้งเป้าหมายว่า ที่คลินิกฯโรงพยาบาลเลย น่าจะมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 70 คน/วัน ส่วนโรงพยาบาลระดับอำเภอ น่าจะมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 30 คน/วัน ขณะที่ รพ.สต.อื่น จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 5-10 คน/วันนอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ยังมีนโยบายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์กับกลุ่ม อสม.อีกด้วย         โดยขณะนี้สถานคลินิกบริการในจังหวัดเลย มีผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จำนวน 4 จาก 16 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสรรพคุณแตกต่างกันไป โดยขณะนี้ จ.เลย มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลยเข้าร่วม 6 แห่ง มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 8 และมี รพ.สต.เปิดให้บริการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.รพ.สต.นาอ้อ 2.รพ.สต.บ้านหนองผำ 3.รพ.สต.บ้านปากปวน 4.รพ.สต.บ้านกกจำปา 5.รพ.สต.สานตม และ 6. รพ.สต.บ้านเมี่ยง โดยมีการเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา โดย รพ.สต.ทั้ง 6 แห่งได้รับเมล็ดพันธุ์กัญชามาปลูกแห่งละ 60 เมล็ด คาดว่าผลผลิตที่ได้น่าจะอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564         ทั้งนี้ ปัจจุบันคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเลย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย ได้เปิดให้บริการแล้วในทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน ในช่วงภาคบ่ายเท่านั้น แต่หลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการทุกวัน แบบเต็มรูปแบบ ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210127144644738 Share this content.


Share this content.
Continue reading "สสจ.เลย ร่วมแถลงข่าวคลินิกกัญชาทางการเเพทย์ ย้ำ 1 กุมภาพันธ์ เปิดเต็มรูปแบบ!!"

เตรียมขยาย ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย’ 650 แห่ง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้าโรงพยาบาลของรัฐ กว่า 650 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้ป่วยเข้ารับบริการทั่วประเทศ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลัง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเขตสุขภาพที่ […]


Share this content.
Continue reading "เตรียมขยาย ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย’ 650 แห่ง"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved