ศุขไสยาศน์ ตำรับกัญชาแผนไทย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.? คลินิกกัญชาทางการแพทย์ : ศุขไสยาศน์ ตำรับกัญชาแผนไทย ? ข้อบ่งใช้ : ช่วยนอนหลับ สำหรับผู้มีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง และ เบื่ออาหาร ช่วยเพิ่มคุณภาพขีวิต […]


Share this content.
Continue reading "ศุขไสยาศน์ ตำรับกัญชาแผนไทย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved