เปิด 7 ตำรับกัญชาจาก 7 สถาบันในไทย ใช้อะไรได้บ้าง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เตรียมนับถอยหลัง “ปลดล็อกกัญชา” ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มาดูกันว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เผยถึง 7 ตำรับกัญชาจาก 7 สถาบันในไทย […]


Share this content.
Continue reading "เปิด 7 ตำรับกัญชาจาก 7 สถาบันในไทย ใช้อะไรได้บ้าง"

ตำรับกัญชาในยาไทย : รู้สู้โรค

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ปัจจุบันมีการนำประโยชน์ของกัญชามาใช้ในทางการแพทย์กันมากขึ้น มาเจาะลึกเกี่ยวกับตำรับกัญชาที่ใช้ในยาไทยกับคุณจันทิมา สุวรรณ แพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร Share this content.


Share this content.
Continue reading "ตำรับกัญชาในยาไทย : รู้สู้โรค"

ดึงวิสาหกิจชุมชนร่วมผลิต 2 ตำรากัญชาทางการแพทย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือ 1 ในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจับมือกับภาคีภาครัฐและเอกชนผลิตน้ำมันกัญชาใช้ในทางการแพทย์ ล่าสุดเตรียมผลิต 2 ตำรับยาน้ำมันกัญชา ตำรับเมตตาโอสถ และ ตำรับการุณย์โอสถ ต่อยอดจากตำรับเดิม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในการผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย […]


Share this content.
Continue reading "ดึงวิสาหกิจชุมชนร่วมผลิต 2 ตำรากัญชาทางการแพทย์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved