เตรียมชงน้ำมันกัญชาอ.เดชา เข้าบัญชียาหลัก

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.แพทย์แผนไทยชี้ได้ผลดี ทั้งนอนหลับ เจริญอาหาร ลดปวด เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชา […]


Share this content.
Continue reading "เตรียมชงน้ำมันกัญชาอ.เดชา เข้าบัญชียาหลัก"

น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  จากผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในผู้ป่วยที่ใช้น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา ราว 18,000 ราย พบว่า ช่วยให้นอนหลับดี เจริญอาหาร และลดอาการปวดจากโรค ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย” นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มา : https://www.facebook.com/dtam.moph/photos/a.419482954736180/5032246726793090/?type=3 Share this content.


Share this content.
Continue reading "น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา"

อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา ตั้งเป้าดันเข้าสู่บัญชียาหลักในปี 64

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ตั้งเป้าผลักดันยากัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยากัญชาที่ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เภสัชกรหญิงสุภัทรา […]


Share this content.
Continue reading "อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา ตั้งเป้าดันเข้าสู่บัญชียาหลักในปี 64"

อย. – อภัยภูเบศร ผนึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา เตรียมดันเข้าบัญชียาหลักปี 64

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อย. – อภัยภูเบศร จับมือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ตั้งเป้าผลักดันยากัญชาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยากัญชาที่ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” เภสัชกรหญิงสุภัทรา […]


Share this content.
Continue reading "อย. – อภัยภูเบศร ผนึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ยากัญชา เตรียมดันเข้าบัญชียาหลักปี 64"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved