ยกระดับ’30บาท’ ปี64 ผู้ป่วยได้รับสิทธิเพิ่ม

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.3 หน่วยงานเดินหน้ายกระดับบัตรทองปี64 สธ.มุ่งมาตรการ 5 ข้อ  สปสช.เตรียมเพิ่ม “กัญชา”ในบัญชียาจ.ให้สิทธิฟรีผู้ป่วยประคับประคอง-โรคลมชัก กทม.เน้นบริการปฐมภูมิ 6ด้าน สนองนโยบาย “30บาทรักษาทุกที่ คนไทยต้องเป็นวีไอพีทุกรพ.”   […]


Share this content.
Continue reading "ยกระดับ’30บาท’ ปี64 ผู้ป่วยได้รับสิทธิเพิ่ม"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved