ผู้ว่าประจวบเปิดคลินิกกัญชารักษาผู้ป่วยมะเร็ง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ผู้ว่าประจวบเปิดคลินิกกัญชาโรงพยาบาลประจวบเริ่มรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย พร้อมติวเข้มแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับวิธีการรักษา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ พร้อมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยนายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น มีนางสาวชไมพร […]


Share this content.
Continue reading "ผู้ว่าประจวบเปิดคลินิกกัญชารักษาผู้ป่วยมะเร็ง"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved