ปลดล็อก”กระท่อม” พ้นบัญชียาเสพติด ยังมีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กที่นี่

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อัพเดต “ปลดล็อกพืชกัญชา” พ้นบัญชียาเสพติด ก่อนมีผลบังคับใช้ใน 90 วัน ยังห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้าง ตรวจสอบที่นี่ วันนี้กฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อม ก้าวหน้าไปอีกขั้น เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) […]


Share this content.
Continue reading "ปลดล็อก”กระท่อม” พ้นบัญชียาเสพติด ยังมีข้อห้ามอะไรบ้าง เช็กที่นี่"

“เทพไท” แนะปลดล็อกพืชกระท่อม ต้องควบคุมเพื่อลดข้อกังวล

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.“เทพไท” แนะปลดล็อกพืชกระท่อม ต้องควบคุมเพื่อลดข้อกังวล นำมาทำยารักษาโรคจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด  เมื่อวันที่ 26 พ.ย.  นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้กล่าวชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขการใช้กัญชากัญชงและพืชกระท่อมอย่างเป็นระบบ […]


Share this content.
Continue reading "“เทพไท” แนะปลดล็อกพืชกระท่อม ต้องควบคุมเพื่อลดข้อกังวล"

ปลดล็อกพืชกระท่อม ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.พืชกระท่อม ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ให้ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และให้มีการออกมาตรการควบคุมเป็นการเฉพาะ ล่าสุด ที่ประชุม ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีมติ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่มีกรอบสำคัญในการควบคุมเพื่อใช้ทางการแพทย์ ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงพืชกระท่อม และห้ามไม่ให้มีการนำพืชกระท่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สาระของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมอย่างชัดเจน เช่นห้ามขายพืชกระท่อมให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี […]


Share this content.
Continue reading "ปลดล็อกพืชกระท่อม ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5"

ปลดล็อกพืชกระท่อม

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.พืชกระท่อม ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ให้ถอนออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และให้มีการออกมาตรการควบคุมเป็นการเฉพาะ ล่าสุด ที่ประชุม ครม. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีมติ อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่มีกรอบสำคัญในการควบคุมเพื่อใช้ทางการแพทย์ ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงพืชกระท่อม และห้ามไม่ให้มีการนำพืชกระท่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ สาระของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมอย่างชัดเจน เช่นห้ามขายพืชกระท่อมให้กับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี […]


Share this content.
Continue reading "ปลดล็อกพืชกระท่อม"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved