ถอดบทเรียนแต่ละประเทศกำหนดสถานะของ”กัญชา”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เมื่อประเทศไทยปลดล็อกกัญชา ทำให้การปลูกกัญชาในครัวเรือน ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในทางการแพทย์ได้ มาดูกันว่าในต่างประเทศนั้น มีที่ใดบ้างที่เปิดเสรีกัญชาอย่างแท้จริง ที่ใดบ้างยังให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฏหมายเพียงบางส่วน และที่ใดบ้างที่ระบุว่าเป็นยาเสพติด 1. อุรุกวัย     อุรุกวัย […]


Share this content.
Continue reading "ถอดบทเรียนแต่ละประเทศกำหนดสถานะของ”กัญชา”"

โพลชี้ “กัญชา” มาถูกทาง ได้ประโยชน์ “ช่วยคนแก่-รักษาโรค”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 3 ก.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง กัญชาเพื่อใคร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ […]


Share this content.
Continue reading "โพลชี้ “กัญชา” มาถูกทาง ได้ประโยชน์ “ช่วยคนแก่-รักษาโรค”"

สธ. ตั้งทีมสื่อสารทำความเข้าใจ การใช้ ‘กัญชา’ อย่างเหมาะสม ผ่านเฟซบุ๊ก-หมอพร้อม

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยํ้ามีระบบเฝ้าระวังติดตามผลกระทบจากการใช้ “กัญชา” ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน โดยเฉพาะการใช้ในทางที่ผิดและอุบัติเหตุ พร้อมตั้งอนุกรรมการจัดทำข้อมูลสื่อสารกับประชาชนทุกวันผ่านเฟซบุ๊กและหมอพร้อม ทำความเข้าใจผลดีผลเสียการใช้กัญชาทั้งในคนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า หลังการปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ทำให้มีการใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้น […]


Share this content.
Continue reading "สธ. ตั้งทีมสื่อสารทำความเข้าใจ การใช้ ‘กัญชา’ อย่างเหมาะสม ผ่านเฟซบุ๊ก-หมอพร้อม"

จุฬาฯเผยผลวิจัย สุ่มตรวจร้านขายเครื่องดื่ม พบสาร THC “กัญชา” เกิน 30%

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อาจารย์ คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ เผยผลวิจัยสุ่มตรวจหาสาร THC “กัญชา” ในร้านขายเครื่องดื่ม พบราว 30% เกินกฎหมายกำหนด  วันที่ 1 กรกฎาคม […]


Share this content.
Continue reading "จุฬาฯเผยผลวิจัย สุ่มตรวจร้านขายเครื่องดื่ม พบสาร THC “กัญชา” เกิน 30%"

สมาคมจิตแพทย์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.สมาคมจิตแพทย์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก เตือนระบบตรวจสอบและวัดมาตรฐานปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง วันที่ 1 กรกฎ​า​คม 2565 สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย […]


Share this content.
Continue reading "สมาคมจิตแพทย์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก"

รู้จัก กัญชาพันธุ์ไทย “ตะนาวศรีก้านแดง” ให้สาร CBD สูง

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ปลดล็อกกัญชาเสรี พามาทำความรู้จัก กัญชาพันธุ์ไทย “ตะนาวศรีก้านแดง” ให้สาร CBD สูง เทียบเท่าพันธุ์ต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย “กัญชาเสรีทางการแพทย์” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรวบรวมกัญชาพันธุ์ไทยถึง 4 […]


Share this content.
Continue reading "รู้จัก กัญชาพันธุ์ไทย “ตะนาวศรีก้านแดง” ให้สาร CBD สูง"

ว่าด้วยกัญชาเสรี

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ประเทศไทยจัดกัญชาจากสินค้าในประเภทที่ 1 ที่เคยถูกห้าม เป็นสินค้าในประเภทที่ 4 ที่รัฐสนับสนุนให้บริโภค เห็นได้จากนโยบายการแจกกัญชา 1 ล้านต้นให้กับประชาชน ไม่ต่างจากการแจกนมให้กับเด็กนักเรียน คอลัมน์ ทันเศรษฐกิจ โดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]


Share this content.
Continue reading "ว่าด้วยกัญชาเสรี"

เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” ปชช. มองปลดล็อกกัญชาโยงการเมือง ห่วงผลเสียมากกว่าผลดี

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.(26 มิ.ย.65) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,390 คน เรื่อง ในประเด็น คนไทย กับ “กัญชาเสรี” […]


Share this content.
Continue reading "เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” ปชช. มองปลดล็อกกัญชาโยงการเมือง ห่วงผลเสียมากกว่าผลดี"

กัญชาไม่เสรี! สถานทูตฯ เตือนคนไทย “นำเข้ากัญชา-กัญชง” ในญี่ปุ่น โทษสูงสุดจำคุก 10 ปี

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เฟสบุ๊กแฟนเพจของ “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น” ประกาศเตือน “ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง” ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกทั้งจำทั้งปรับ โทษสูงสุดจำคุก 10 ปี วันที่ […]


Share this content.
Continue reading "กัญชาไม่เสรี! สถานทูตฯ เตือนคนไทย “นำเข้ากัญชา-กัญชง” ในญี่ปุ่น โทษสูงสุดจำคุก 10 ปี"

ปลัด สธ. กำชับหน่วยงานในสังกัด บูรณาการดำเนินการตามแผนงานป้องกันการใช้กัญชา ผิดประเภทและเกินขนาด

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามการดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ 4 ด้าน คือการส่งเสริมการใช้ทางการแพทย์ ให้ความรู้แก่ประชาชน, การเฝ้าระวัง ป้องกัน, การดูแลรักษาพยาบาล และการกำกับติดตามผลการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค วันที่ […]


Share this content.
Continue reading "ปลัด สธ. กำชับหน่วยงานในสังกัด บูรณาการดำเนินการตามแผนงานป้องกันการใช้กัญชา ผิดประเภทและเกินขนาด"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved