เคลียร์ชัด “ปลูกกัญชา 6 ต้น” อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.เคลียร์ชัด “ปลูกกัญชา 6 ต้น” อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย : รู้เท่ารู้ทัน (23 มี.ค. 64) Share this content.


Share this content.
Continue reading "เคลียร์ชัด “ปลูกกัญชา 6 ต้น” อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย"

ไฟเขียว 10 ครอบครัวนำร่องปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ส่ง รพ. ผลิตยารักษาผู้ป่วย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.อย. เผยมติ คกก.ยาเสพติด เห็นชอบโครงการนำร่องปลูกกัญชา 6 ต้น ใน 10 ครอบครัวที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ขายผลผลิตให้ รพ.สต.โนนมาลัย และ รพ.คูเมือง […]


Share this content.
Continue reading "ไฟเขียว 10 ครอบครัวนำร่องปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ส่ง รพ. ผลิตยารักษาผู้ป่วย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved