สสจ.พะเยา จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) […]


Share this content.
Continue reading "สสจ.พะเยา จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved