ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.? “มหัศจรรย์กัญชาไทย” ?ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-18.30 น. ?ผู้เข้าอบรมและผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาต สั่งใช้ / […]


Share this content.
Continue reading "ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved