อนุทิน ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม” เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2564 เดินหน้าพัฒนาโปรแกรม Thai Cancer-based ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย, แพลทฟอร์ม […]


Share this content.
Continue reading "อนุทิน ประกาศนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved