ยสท.พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานปลูก ‘กัญชง-กัญชา’​

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.การยาสูบแห่งประเทศไทย หารือผู้แทนชาวไร่ยาสูบ​หลายภาคส่วน​ เคาะตั้งศูนย์ประสานงาน ค.ส.ค.ก.  และจัดทำระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง กัญชา นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และ ดร.เภสัชกรอนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข […]


Share this content.
Continue reading "ยสท.พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานปลูก ‘กัญชง-กัญชา’​"

ยสท.พร้อมปรับกลยุทธ์ผลิตกัญชง-กัญชา เชิงพาณิชย์

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ยสท.พร้อมปรับกลยุทธ์ ต่อยอดธุรกิจ ผลิตกัญชง-กัญชา เชิงพาณิชย์ แต่ยังต้องรอความชัดเจนของกฎหมาย เพื่อเปิดให้โรงงานยาสูบวิจัยและผลิตเชิงพาณิชย์ได้ โดยมีแผนจะขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกัญชาด้วย วันนี้ (12 พ.ย.2563) การยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าโครงการปลูกพืชทดแทน เพื่อช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษี […]


Share this content.
Continue reading "ยสท.พร้อมปรับกลยุทธ์ผลิตกัญชง-กัญชา เชิงพาณิชย์"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved