“ยาน้ำมันกัญชา ทั้ง 5” สูตรรับประทาน (หยดใต้ลิ้น)

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.? “ยาน้ำมันกัญชา ทั้ง 5 “ สูตรรับประทาน (หยดใต้ลิ้น) เหมาะสำหรับ✅ อาการนอนไม่หลับ เรื้อรัง มีอาการเกิน 1 เดือน […]


Share this content.
Continue reading "“ยาน้ำมันกัญชา ทั้ง 5” สูตรรับประทาน (หยดใต้ลิ้น)"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved